Ganadores del sorteo Los 5 de Pablo

Sorteo realizado el 17/06/21

Premio: Charla con Pablo Javier Bengoechea a través de la plataforma zoom. Día: Viernes 18/6 a las 13 horasUsuario C.I.
Luis Boccarato 2800xxxx
Leonardo Galli Melazzi 2699xxxx
Nicolás López 4369xxxx
carlos tommasino 1140xxxx
Pablo barbani 4941xxxx
Matias Mangino 4536xxxx
matias melia 4587xxxx
MARIA CONDE 4112xxxx
MARIA RODRIGUEZ 4922xxxx
SEBASTIAN BUFFA 3411xxxx
Guillermo Trindade 3591xxxx
Dahianne Rodríguez 5107xxxx
Sebastian Palque 4835xxxx
Juan Sanchez 3227xxxx
Anahir Gonzalez 2797xxxx
Andres Rodao 3467xxxx
Hamilton Reyes 4917xxxx
Matías Arballo 5123xxxx
Facundo Balbuena 4968xxxx
Albaro Kanigina 3945xxxx
Marcelo Piñeiro 4500xxxx
Maria Elena Sosa Diaz 1258xxxx
Alejandro Devincenzi 3215xxxx
José Ignacio Miraldo 5075xxxx
Federico Innamorato 4576xxxx
Anthony Bermúdez 5067xxxx
Edinson Freire 4778xxxx
Juan García 5325xxxx
Santiago Fontes 4674xxxx
Leonardo Pereira 1793xxxx