Ganadores del sorteo La charla del entretiempo con Agustín Canobbio

Sorteo realizado el 27/07/21

Premio: Charla con Agustín Canobbio a través de la plataforma zoom. Día: Martes 27/7 a las 15.15 horasUsuario C.I.
Paola Scafiezzo 1941xxxx
bartolome aguiñagalde 4894xxxx
ANA DARIAS 4310xxxx
GASTON LAURITO 4962xxxx
Fernando Foti 3596xxxx
Martin Ferreira 3686xxxx
Mateo Baico 5562xxxx
Julián Ferreira 5073xxxx
Ricardo Tabeira Santos 4959xxxx
Juan Rodriguez 5445xxxx
Magali Barrios 5185xxxx
Gonzalo Sánchez 4913xxxx
Facundo Alvarez 5440xxxx
Washington Rodríguez 1583xxxx
Rodri Carvalho 5549xxxx
Florencia Dahiana Trinidad Semper 4949xxxx
Diego Lanza 4143xxxx
Lucía Capellini 5502xxxx
Agustin Yacobsen 4910xxxx
Macarena Arambillete 4969xxxx