Ganadores del sorteo Acompañá desde la pantalla gigante del Campeón del Siglo

Sorteo realizado el 14/08/20

Premio: Ingresos virtualesUsuario C.I.
Alvaro Elizalde 4118xxxx
daniel silvera 3326xxxx
leandro rivoir 4387xxxx
martin benavente 3863xxxx
alicia crosa 1509xxxx
mateo mercado 4340xxxx
Lucia Maidana 4693xxxx
Jessica Russi 4378xxxx
ANDREA MUÑOZ 4769xxxx
LEANDRO ETCHEVERRY 4070xxxx
LORENA FLORES 4095xxxx
Johny Guevara 4661xxxx
Matías Salinas 4591xxxx
Martin Hernandez 4475xxxx
Katherin Moralez 5199xxxx
luis sasiain 4388xxxx
Nestor Furtado 1992xxxx
Sebastian Rizzo 4466xxxx
santiago mondelli 4552xxxx
Gianna Pesce 5525xxxx
Diego Collazo 4842xxxx
Pier Tizzi 3563xxxx
Santiago González 5305xxxx
Santiago Sueiro 5507xxxx
Thomas Huque Ramos 5324xxxx
federica fojo 5422xxxx
Diego Modesto 5066xxxx
Pamela Arbelo 5162xxxx
Ana Paula Fantoni 4907xxxx
Michel Giribon 4708xxxx
Lucas de Souza 5267xxxx
Juliana Valentín 4981xxxx
Agustin Gonzalez 5167xxxx
Juan Zaneff 4827xxxx
Franco Amacoria 4268xxxx
Paola Moyano 5300xxxx
Joaquín Montero Gossweiler 4703xxxx
Anael Alvez 5522xxxx
Juan Volante 4088xxxx
Maximiliano Aguerre 4897xxxx